TỶ LỆ CÁC TRẬN BÓNG ĐÁ GIAO HỮU ĐTQG

GiờTrậnTỷ Lệ Châu ÁTỷ LệTỷ Lệ Châu Âu
FT2-0  Hong Kong   vs Guangdong Sunraycave  
1/4 : 0
0.89
1/4 : 0
0.95
3.40
2.70
3.40
2.20
 
0.81
2 1/2
-0.99
FT2-0  Guangdong Sunraycave   vs Hong Kong  
0 : 3/4
0.89
0 : 3/4
0.95
3.65
1.68
3.65
4.00
 
0.81
2 1/2
-0.99
FT0-6  Indonesia   vs Iceland  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FT1-2  Jordan   vs Finland  
1/2 : 0
0.83
1/2 : 0
-0.92
3.20
3.90
3.20
2.08
 
-0.98
2
0.86
FT1-0  Sweden   vs Denmark  
0 : 0
-0.98
0 : 0
0.88
3.15
2.85
3.15
2.60
 
-0.93
2 1/4
0.81
FT1-4  Indonesia   vs Iceland  
2 3/4 : 0
-0.97
2 3/4 : 0
0.81
9.90
17.50
9.90
1.04
 
0.86
3 3/4
0.96
FT3-2  Jordan   vs Denmark  
1 : 0
0.95
1 : 0
0.89
3.70
6.20
3.70
1.45
 
0.99
2 1/4
0.83
29/0109h30  USA   vs Bosnia-Herzegovina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/0203h59  Mexico   vs Bosnia-Herzegovina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/0318h59  Malta   vs Luxembourg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/0318h59  China   vs Wales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/0318h59  Uruguay   vs Czech  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/0318h59  Russia   vs Brazil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/0302h45  Netherlands   vs England  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/0302h45  Italy   vs Argentina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/0302h45  Germany   vs Spain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/0303h00  France   vs Colombia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25/0300h00  Sweden   vs Chile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/0318h59  Morocco   vs Uzbekistan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/0318h59  Russia   vs France  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28/0302h45  Germany   vs Brazil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28/0303h00  England   vs Italy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/0518h59  Iran   vs Uzbekistan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31/0502h45  Austria   vs Russia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05/0618h59  Russia   vs Turkey  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÁC TRẬN ĐẤU ĐANG DIỄN RA

© Copyright by tylekeobong.com - All rights reserved - Tổng hợp tỷ lệ bóng đá trận bóng đá mới nhất